Monthly Archives: December 2015

కృష్ణ నది జలాల పంపిణీ బ్రిజేష్ ట్రిబ్యునల్ – ఆంధ్ర . తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు ఏసిన కోత అసలు లెక్క.


కృష్ణ నది జలాల పంపిణీ బ్రిజేశ్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ – ఆంధ్ర . తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు ఏసిన వాటు పరిణామం

1973~74 నుంచి 2007-2008 వరకు 25 ఏండ్లూ బ్రిజేష్ ట్రిబ్యూనల్ రిపోర్ట్ 399పేజీ లెక్క ప్రకారం

ఈ 25ఏండ్లల్ల ఆంధ్ర . తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు కర్నాటక రాష్ట్రం నుంచి 3 ఏండ్లూ (1986-87,  2002-03, 2003-04) చుక్క కుడా రాలె ఇంకా 5 ఏండ్లూ ( వచ్చింది 258టిఎంసీ ల కంటే తక్కువే
అంటే బ్రిజేష్ ట్రిబ్యునల్ ఇప్పుడు 258 టిఎంసీ లు మహారాష్ట్ర , కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ ఇచ్చిన పరిస్తితి ఐతే
8 ఏండ్లూ( 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1995-96,  2001-02, 2002-03, 2003-04,  2004-05)  అసలు నీళ్ళు రాకుండే !
ఇంకా 25ఏండ్లల్ల 8ఏండ్లల్ల ఆంధ్ర . తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు మిగులు జలాల కథ దేవుడెరుగు అసలు 800టిఎంసీ లకే దిక్కు లేదు ఇంకా గీ బ్రిజేష్ ట్రిబ్యునల్ పెట్టిన 258 టిఎంసీ ల కోత ఉండుంటే ఉన్‌కో 5ఏండ్లూ అంటే మొత్తం 25ఏండ్లల్ల 13ఏండ్లు (1982-83, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88,1992-93,1995-96,  1999-00,  2000-01,  2001-02, 2002-03, 2003-04,  2004-05) మిగులు జలాల లెక్కవెంకన్న కి ఎరుక  అసలు 800 టిఎంసిలకే తీవ్ర ఎసరు దీంట్ల 8 ఏండ్లూ అసలు పైనుంచి అచ్చుడు సున్నా మన వర్షం నీళ్లే దిక్కు ..

Andhra & Telangana must get KWDT II - Revisit
గిదీ ఆంధ్ర . తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు బ్రిజేష్ ట్రిబ్యునల్ కృష్ణ నది జలాల పంపిణీ కోత అసలు లెక్క..
ఇగ మహారాష్ట్ర . కర్నాటక రాష్ట్రాలు ఎందుకు దొరికిన బెల్లం పంచుతై…

ఇన్ని రోజులు మిగులు జలాలు వాటిపై పూర్తి హక్కు అనే ఒక అర్ధ సత్యం తో పాలకులు ఎంచి ఎంచి తెచ్చి పెట్టిన కొరివి ..
రెండు రాష్ట్రాలు గతం లో చేసిన తప్పు ని తప్పుగా రెండు రాష్ట్ర ప్రబూత్వాలు అటు సుప్రీమ్ కోర్ట్ లోను ఇటు కేంద్రం లోను చెప్పి గత తప్పులని క్షమించి రెండు కొత్త రాష్ట్రాలుగా అప్పుడు ఒప్పుకొని స్కీమ్ బీ కి సుముఖత తెలిపి అన్ని రాస్త్రాలు అసలు జలాలు మిగులు జలాలు పంచుకునే విధానానికి అన్ని రాష్ట్రాలు చర్చ అవసరమని వీడుకోవడం తో కాస్త అసలు కు ఎసరు లేని పరిష్కారం వైపు అందరితో కలిసి సాడిస్తారని ఆశిద్దాం ..

ఈ వాస్తవాలు చూసైనా ఆంధ్ర రాష్ట్ర సోదరులు మిగులు జలాలు ఆంధ్ర హక్కు అనే అర్థ సత్యం మత్తు వదిలి అందరితో అసలైన మీగులైన పంచుకోవడమేమంచి అని గ్రహిస్తారని కుడా ఆశిస్తున్నా..

ఇప్పుడైన రెండు రాష్ట్రాల పత్రికలు న్యూస్ చ్యానెల్ లు అసలు విషయాలు రాయున్రి సెప్పున్రి

Advertisements

KWDT II will Make Zero inflow into AP+TS Every Third Year !


Below is Simple Summary of What KWDT (Krishna Water Disputes Tribunal) II Award is after KWDT-I in 1976

KWDT Implication to AP & Telangana

Here is the Extract from KWDT-II of Actual River In-Flows & Outflows from Maharashtra, Karanataka, Andhra Pradesh (now Andhra Pradesh+Telangana)

Andhra & Telangana must get KWDT II - Revisit

Scheme A currently being followed is Flawed as Upper Riparian States do not have to release waters till their allocation is meet, this is not in the national interest as weather does not shift for farming to shift till water release gets delayed..

Both Chief Ministers of Andhra Pradesh and Telangana must make Joint Representation to Govt of India and Plead in Honourable Supreme Court
to make KWDT II Revisit entire Award among all four riparian states and  devise fair mechanism to Maximize the National  Benefit and address the high priority requirements of Drinking Water and Irrigation in the Krishna  Basin in Semi Arid Drought Prone Deccan  Plateau than waste Precious Water Westwards into Arabian Sea

KWDT-II Awarding 25 TMC more for Hydal  Power Generation and Send Water  into  Arabian Sea  is Most Glaring  Blunder in this Award..

Maharashtra’s desperate drought needs some desperate measures Stop westward diversion of water by Tata and Koyna dams immediately


Has #KWDT II done injustice to Farmers in Deccan Plateau of Krishna Basin ? or Denied them their First Priority for Basin Krishna Water ?

SANDRP

 

ImageMaharashtra is facing the worst drought of possibly over 4 decades[1]. Thousands villages are already being fed by water from tankers and now there is already move to transport water by trains. Ujani dam has zero live storage as per the latest update. At the same time, Maharashtra is divertingwater from the drought prone Krishna basin AWAY to west flowing rivers of Konkan, ultimately flowing into the Arabian Sea. This should indeed be stopped in this drought year, when Krishna basin is facing one of the worst droughts. The diversions are happening from Koyna dam and also from six Tata dams. Six Tata dams are all in Bhima basin and if these diversions by Tata dams are stopped, the water being diverted will flow into Bhima basin rather than going out of Krishna basin as it is happening now. 

 

Diversions from Tata dams: Tatas own three hydropower projects in Maharashtra, all in Bhima…

View original post 716 more words

As Krishna Bhima basin farmers in Maharashtra, Karnataka, AP & Telangana face drought, crop failure, Water scarcity, Maharashtra DIVERTED 350 MCM water from the basin & stored another 2535 MCM reserved to release, literally to sea!


Short Sighted #KWDT II & Maharashtra Govt
Sending Over 100 TMC Precious Krishna Water to Arabian Sea !

SANDRP

(Photo above: Koyna Dam)

Large parts of Krishna basin spanning Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana are facing massive rainfall deficits, drought like conditions and crop failures. The tail-end reservoirs of Srisailam and Nagarjun Sagar are almost empty. Telangana and Andhra Pradesh are already thinking of conserving the available water for drinking water. They are not even thinking of releasing any water for saving the crops in delta farmers. In upstream Maharashtra itself, the Ujani dam has ZERO live storage and perennially dry Marathawada has the highest rainfall deficit. Shockingly, in this very period from July 1 to Aug 6, Maharashtra has diverted more than 350 Million Cubic Meters of water (at most conservative estimates) FROM this very Krishna and Bhima basins to the High Rainfall area of Konkan (it already has had 1467.1 mm rain till Aug 7, 2015) and down to the sea! If this diversion was stopped…

View original post 950 more words

Open Letter to Chief Minister of Maharashtra: Stop Westwards diversion of water from Krishna basin


Must read for @PMOIndia @TelanganaCMO @AndhraPradeshCM @CMofKarnataka @umasribharti
Kudos to Parineeta Dandekar (Pune) and Himanshu Thakkar (Delhi)
God Bless you for Educating Indians about precious Natural Resource Water being wasted and sent to sea with short sight of Maharashtra State Leadership

SANDRP

OPEN LETTER TO HON. CHIEF MINISTER OF MAHARASHTRA:

Water Diversion from Krishna basin by Koyna and Tata Dams:

Maharashtra is violating Human Rights, National & State Water Policy

August 18, 2015

Dear Shri Devendra Fadnavis,

As we all know, large parts of Maharashtra, including Marathawada and Western Maharashtra (part of IMD division called Madhya Maharashtra) are in the grip of biggest monsoon deficit in the country with deficits of 48% and 33% respectively at the end of August 17, 2015 as per IMD[1]. Even beyond the state border, North Interior Karnataka has monsoon deficit of 45%, Rayalseema 36% and Telangana 23%.

Farmers in all these regions are in distress, rainfed Kharif crop, the only crop for most of them, may have been jeopardised for almost all of them. Most of the reservoirs have paltry storages, the biggest in the Krishna basin, Ujani in Maharashtra and Nagarjunsagar…

View original post 1,863 more words

Telangana State be allowed its Fair Chance for Fair Share in Krishna Water ?


With sudden last minute change of stance by  Govt of  India in its affidavit to the Honorable Supreme Court about Telangana State Petition to have all  riparian states be made party to the terms of KWDT -II (Krishna Water Disputes Tribunal)

As  custodian of Constitution of India, hope the honorable Supreme Court Bench asks Center following questions

  1. Is Telangana State equal in its constitutional rights of its fair  share of river water as  other river riparian  states  or not?
  2. How is it achieved by restricting the Telangana Water Share Terms to only two  states instead of all riparian states ?
  3. Why deny the new state its fair chance to  have  fair share  and avoid any  misgivings  for generations to come ?

Swachh Hyderabad – Need for Harmless Elimination of Municipal Solid Waste – Part 1


MSW Municipal Solid Waste – Environment & Health Hazards

Municipal Solid Waste (MSW) Processing is the responsibility of Urban Local Bodies (ULB) in India.

Per capita MSW is estimated in the range of 0.2 to 0.6 Kg/Day with annual growth of 1.3% per annum and Total  annual MSW is growth estimated as  5% by Govt of India.

India even today by and large is doing Open Landfill dumping of MSW. At current rate by 2047 MSW landfills land requirement is estimated as 140,000 Sq. Km (larger than entire GHMC area of 922 Sq.Km) and Methane emissions from this landfills will cross Over 40 Million Tonnes per annum that is 4 times more than it is now.

Composition of MSW in India has higher Organic Waste (40% to 60%) this means higher Green House Gases (GHG) It consists of 50% Methane, 45%Carbon dioxide, 5% Nitrogen Gas

Emissions in Summer  from Landfills are about 5 times or more with rise in mercury levels as compared to winter.

GHG emission sources from MSW is not only landfills but right from pickup using Open push carts, Tricycles, autos,  Dumper Bins, Open Transport  open dust bin, Waste blown, Dust during tipping then the decomposition in landfills and burning in various points including the landfills.

Impacts of Emissions from Landfill sites

  1. Acid Gases

Nitrogen Oxide & Sulphur dioxide  result in significant Respiratory impact for those with Asthma for others irritation to inflammation

  1. Dioxins (Need to increase the awareness and bring in regulatory framework)

Burning in landfill sites in India, pose significant hazard with release of Dioxins.

Dioxins are highly toxic and can cause reproductive and developmental problems,

damage the immune system, interfere with hormones and also cause cancer.

 

Short-term exposure of humans to high levels of dioxins may result in skin lesions, such as chloracne and patchy darkening of the skin, and altered liver function.

Long-term exposure is linked to impairment of the immune system, the developing nervous system, the endocrine system and reproductive functions.

  1. Methane

Is flammable gas and is explosive at concentrations between 5 to 15%

Inhalation causes nausea, vomiting, headache

At very high concentration can cause coma and death due to respiratory arrest

  1. Carbon Dioxide

Concentration above 6% can cause headache, dizziness, mental confusion, increased BP,

Humans cannot breathe air with more than 10% Co2 without losing consciousness

 

Study in UK around 20 landfill  sites that opened during 1983-1997 found 39% increase in rate of anomalies in populations living close to the landfill sites

Impacts of Ground Water near Landfill sites

Below is the Result of Study conducted in Delhi

Delhi landfill site effect on Under Ground Water

It reveals high impact up to 1 Km distance from the landfill site.

At present, Environmental Impact  Assessment (EIA) has become compulsory to construct any waste processing and landfill area in India.

Scarcity of land in the cities and awareness  among the citizens Not In My Back Yard (NIMBY) made it difficult to find new landfill sites.

Recent GHMC initiative to issue Waste collection Bins and Trucks to for daily waste collection to reach transfer stations faster than lying for long in dumber bins in each street is a welcome step and may reduce the GHG closer to homes to some extent and rest of the challenge with MSW within city itself remains same

Next Post will look into various technology options worldwide that are adopted extensively