పది జిల్లాల తెలంగాణకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం


కట్టా మీఠా

images

పది జిల్లాల తెలంగాణకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్యవస్థీకరణ ముసాయిదా బిల్లు-2013కు ఆమోదం

శని లేక ఆదివారాల్లో రాష్ట్రపతికి బిల్లు

ఆంధ్ర రాజధాని నిర్ధారణకు నిపుణుల కమిటీ, 45రోజుల గడువు

అన్ని అనుమతులతో జాతీయ ప్రాజెక్టుగా పోలవరం

జయజయహే తెలంగాణ జైబోలో తెలంగాణ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s