మేమూ మీరూ ఒకటి కాదు


Jai Telangana
Jai Hind
Striking Diversity

కట్టా మీఠా

మీ ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం కాదు
మీ ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి కాదు
మీ పోలీసుబాసు మా పోలీసు కాదు
వాళ్లు మీకు రక్షకులు, మాకు తక్షకులు!
******
సాగరహారానికి రావడానికి మేము వందల బారికేడ్లు, వేలాది లాఠీలు దాటుకుని రావాలి
మీరు సమైక్య సభలకు రావడానికి పైలట్ కార్లు, పోలీసు కాన్వాయ్‌లు స్వాగతం పలుకుతాయి
జైతెలంగాణ నినాదాలు చేస్తే మా వీపులు విమానం మోతమోస్తాయి
సమైక్యాంధ్ర నినాదాలు మీకు వీనుల విందుగా కనువిందు చేస్తాయి
*******
ఉద్యమం మాకు జీవితంలో భాగమైపోయింది
ఉద్యమం మీకు విహారయాత్రయింది
మాట తప్పడం మీకు అలవాటయింది
మాటకోసం కొట్లాడడం మాకు అనివార్యమయింది
అణచివేత మీ ఆయుధం
తిరుగుబాటు మా జీవితం
********
మేమూ మీరూ ఒకటి కాదు!
మీకూ మాకూ ఇంకేమాత్రం పొసగదు!

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s